AUGSNES KONDICIONIERIS
ПОЧВЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР, 5l

€5.00

„Zelyonaya Dacha” – ilgstošas un kompleksas iedarbības (līdz 3 gadiem) augsnes kondicionieris, kura pamatā ir dabisks diatomīts (infuzoriju zeme). Sastāvs: kalcinēta diatomīta zeme 100% (SiO2 88,52 – 87,04%, Al2O3 5,89 – 5,68%, Fe2O3 2,95 – 2,72%, K2O 1,36 – 1,245)
———————————————-
«Зеленая дача» – комплексный и длительного действия (до 3 лет) кондиционер почвы на основе природного диатомита (инфузорная земля).
Состав: диатомит кальцинированный 100% (SiO2 88,52 – 87,04%, Al2O3 5,89 – 5,68%, Fe2O3 2,95 – 2,72%, K2O 1,36 – 1,245)

€5.00
-
+
Paldies!
Jūsu prece ir pievienota grozam!
Oops! Iesniedzot veidlapu, radās problēma.
Noliktavā: 7 gb.
Preces kods:
Kategorijas: Preces dārzam
Tagus: Jauns

„Zelyonaya Dacha” nodrošina:
Augsnes mitruma regulāciju: Iesūc mitruma pārpalikumu un dzirdina augus sausuma periodā, tādā veidā palielina augu izturību pret sausumu un samazina laistāmā ūdens daudzumu 1,5 reizes.
Augsnes porainības palielināšanu un aerācijas uzlabošanu, veicinot sakņu sistēmas augšanu. Augsnes uzlabošanu ar minerālvielām (silīcijs (Si) un kālijs (K)).
Vienlaikus lietotā mēslojuma efektīvāku izmantošanu. Ļauj 2 – 3 reizes samazināt pielietojamā mēslojuma devas uz palielinātas asimilēšanas rēķina.
Augsnes skābināšanās novēršanu, tās toksicitātes samazināšanu. Nodrošina aizsardzību pret sūnas un pelējuma veidošanos.
Augsnes sāļu toksicitātes samazināšanu. Veicina dzelzs un alumīnija augu intoksikācijas samazināšanu, kas ir īpaši svarīgi skābajās augsnēs. Sakņu sistēmas pasargāšanu no augsnes caursalšanas un kaitēkļiem (ir dabisks insekticīds).
Lietošana: augu un ziedu kultūru audzēšanai atvērtā un slēgtā augsnē, dēstu audzēšanai, kā hidroponikas substrātu, augļu koku un ogu krūmu augsnes mulčēšanai, zālājiem un apzaļumošanai, dārzeņu, augļu un sīpolpuķu sīpolu uzglabāšanai.
Pielietojamais daudzums un lietošanas veids: Dārzeņu stādiem, Ziediem, Koku un krūmu stādiem, Kartupeļu stādīšanai – Sagatavotā podiņā (konteinerā) iebērt labi sajauktu maisījumu no „Zelyonaya Dacha” un augsnes attiecībā 1:5.
Zālājiem – Pirms zālāja ierīkošanas vienmērīgi izkaisīt „Zelyonaya Dacha” 4 l uz m2 (smilšu / mālsmilšu augsnēs) vai 5 – 6 l uz m2 (māla
/smiltsmāla augsnēs), pārrakt pamatu ne mazāk kā 15 cm dziļumā. Izklāt zālienu un bagātīgi aplaistīt. Nesatur ĢMO, neuzkrājas augsnē, izgatavots no dabiskiem materiāliem.
Glabāšanas nosacījumi: uzglabāt ražotāja iepakojumā sausās, noslēgtās telpās, sargāt no tiešiem saules stariem, gaisa mitrums ne vairāk par 70%. Derīguma termiņš nav ierobežots. Drošības pasākumi: nav sprādzienbīstams, nav degošs. Kvalitātes menedžmenta sistēma sertificēta pēc ISO 9001:2008 standarta. Ražots Krievijā. Ražotājs: Kompānijas „Diamix” gupa (OOO „Диатомитовый комбинат”).

———————————–
«Зеленая дача» – обеспечивает:
Регулирование влажности почвы: впитывает излишнюю влагу и подпитывает растения во время засухи, тем самым повышая засухоустойчивость растений и уменьшая количество поливной воды в 1,5 раза.
Повышение пористости почвы и улучшение аэрации, обеспечивая рост корневой системы.
Удобрение почвы минералами (кремнием (Si) и калием (K)).
В то же время более эффективное использование удобрений, вносимых совместно. Позволяет снизить дозы вносимых удобрений в 2-3 раза за счет увеличения усвояемости.
Предотвращение закисления почвы, снижение ее токсичности. Обеспечивает защиту от образования мха и плесени.
Снижение солевой токсичности почвы. Способствует снижению интоксикации растений железом и алюминием, что особенно актуально в кислых почвах.
Защита корневой системы от промерзания почвы и вредителей (является природным инсектицидом).
Применение: для выращивания растений и цветочных культур в открытом и закрытом грунте, для выращивания рассады в качестве гидропонного субстрата, для мульчирования почвы плодовых деревьев и ягодных кустарников, для газонов и зелени, для хранения овощей, фруктов и луковиц.
Расход и способы применения:
Для рассады овощей, цветов, саженцев деревьев и кустарников, для посадки картофеля – в подготовленную лунку (или контейнер) насыпьте хорошо перемешанную смесь «Зеленой Дачи» и почвы в соотношении 1: 5.
Для газонов – Перед укладкой газона равномерно распределить «Зеленая дача» из расчета 4 л на м2 (песчаные / супесчаные почвы) или 5-6 л на м2 (глинистые / суглинистые почвы), перекопать грунт на глубину не менее 15 см. Разложить газон и обильно полить.
Не содержит ГМО, не накапливается в почве, изготовлен из натуральных материалов.
Условия хранения: хранить в упаковке производителя в сухом, закрытом месте, защищать от попадания прямых солнечных лучей, влажности воздуха не более 70%. Срок действия не ограничен. Меры предосторожности: не взрывоопасен, не горюч. Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту ISO 9001: 2008. Сделано в России.