Atsauksmes

Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca
"SIA GARTDA realizēja apzaļumosanas projektu pie 1.korpusa Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca pieguļošā teritorija un parka zona, L.Dārza iela 60/62, Daugavpilī; Projektā paredzētie darbi tika izpildīti kvalitatīvi un līguma saistībās noteiktajā termiņa. Visus darbus firma veica kvalitatīvi un ātri, izmantojot kvalitatīvu stādu materiālu un jaunākās tehnoloģijas. Firmā strādā zinoši un kompetenti darbinieki apzaļumošanas un agronomijas nozarēs. "
Daugavpils medicīnas koledža
"Visi darbi ir izpildīti īsā laika posmā profesionāli augstā līmenī. Darbus vadīja un izpildīja zinoši un kompetenti SIA GARTDA darbinieki."

Visas atsauksmes