Apsaimniekošana un apkopšana

  • zāliena pļaušana, mēslošana, vertikulēšana un aerēšana; 
  • augu mēslošana un daudzgadīgo puķu dobju atjaunošana;
  • augu vainagu veidošana un apkopšana, dzīvžoga veidošanu, atjaunošana un rekonstrukcija;
  • ravēšana, apstādījumu ieziemošana un modināšana, dārzu veidošana, augu aizsardzības pasākumi;
  • dizaina speciālistu, agronomu, floristu ieteikumi , kā pareizi veidot ainavu, kopt augus, kā arī agrotehniskās konsultācijas; 
  • īpaša augu audzēšana un piegāde.